Home 美洲旅行智利阿塔卡馬 阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna

阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna

by Furella

在阿塔卡馬沙漠的幾天,我們大約是以一天一個 tour 的速度,緩慢地感受這個高原沙漠的氣息。這一天的行程為「月亮谷 Moon Valley」,也是離我們所住的小鎮 San Pedro 幾乎是最近的一個景點,車程約莫十來分鐘。San Pedro 小鎮是個進入玻利維亞鹽原 Uyuni 的門戶城市,不少旅人會在這個小鎮稍停一下做整備,而這個距離最近的景點也因此成為了最知名的景點。月亮谷的行程多半會在下午才開始,為的是後面可以接上看夕陽的時間。

更多2017 智利 聖地牙哥、復活節島、阿塔卡馬沙漠相關
智利行程 聖地牙哥、復活節島、阿塔卡馬沙漠 20 日 東京雪梨轉機半日遊 行程總覽

手腳並用爬岩石洞

下午四點多搭上了往月亮谷的小巴後,不多久就來到了地形地貌特殊的月亮谷。此景點設計為一個單向行走的步道,期間會經過幾乎無光的洞穴內、也有需要手腳並用爬上岩山的部分,多數就是穿梭在這赭紅色土洞之間的縫隙,幾乎沒什麼難度,但最好還是穿著好行動的運動鞋比較適當。

岩洞內的小徑上上下下,沙漠的天氣也總是很好,午後暖色調的陽光灑落在小徑內,轉個彎就有不一樣的風景,雖然不困難,但有點小小探險感。

月亮谷的地形由風化以及過去的水文切割而來,我們走的通道看起來就像水切割過的峽谷,仰頭看到藍天也十分美。其中有些通道十分狹窄,需要人趴在岩石上緩慢側身移動,也稍微陰暗一些,甚至有些洞穴伸手不見五指,也有些是需要手腳並用爬高的坡度,有些需要蹲很低才能通過。

阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure

蒼茫沙漠中的三姐妹岩

離開月亮谷後,來到另一個景點三姐妹岩。我覺得比起月亮谷這個景點就單純拍照打卡,稍嫌無聊了一些,平緩的地貌中,突然出現一塊岩石,長得奇形怪狀,就給它取名三姊妹岩。也是風化雕刻生成的自然景觀,這裡停留沒有很久,拍拍照迅速地就離開。

阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
地面上看起來像鹽結晶的大塊岩石
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure

爬上巨大沙丘

下一站則是到巨大的沙丘上頭,阿塔卡馬沙漠多數以礫石地為主,少有這種細緻的沙,與撒哈拉沙漠那種連綿不絕的細沙丘完全不同。有個步道可以緩坡的爬上沙丘,並可以在沙丘上眺望四周的獨特景觀,登高望遠。

阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
緩坡登上沙丘
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure

上到高地看夕陽

最後一個行程,就是到另一個制高點看夕陽,尤其是夕陽照射在地貌特殊的峽谷內,層層疊疊的山巒非常美。赭色沙漠的傍晚,遠方的山勢與大地,會漸漸變成粉紅色,在夜色尚未完全籠罩下前,我們回到了 San Pedro 小鎮,而白天多數遊客都外出參加 tour 的小鎮也在此時熱鬧起來。

阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure
阿塔卡馬景點 月亮谷|Moon Valley|Valle de la Luna - 一口冒險 Bitesized Adventure

You may also like

Leave a Comment